Marijke de Quack
Arbodienstverlener Ygeia 

Arbobeleid. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. We praten met Marijke de Quack van Ygeia, de arbodienstverlener die op Texel steeds meer voet aan de grond krijgt. ‘Onze missie is onszelf misbaar te maken.’

Marijke de Quack is vandaag op Texel omdat ze vanmorgen een verzuimbegeleidingstraining gaf aan Texelse ondernemers. Vanmiddag verzorgt haar collega ook nog de preventiemedewerkerstraining. ‘Dat doen we op Texel een paar keer per jaar. Typisch een voorbeeld van onze praktische aanpak. Wij streven ernaar dat onze klanten hun arbobeleid zoveel mogelijk zelf kunnen inrichten en uitvoeren. Ygeia adviseert op de achtergrond en springt waar nodig bij. Dat bedoelen we met misbaar maken.’

Schrikken
Als voorbeeld noemt Marijke het vormgeven van verzuimbeleid. ‘Wij helpen je de zaken goed op orde te krijgen. En niet alleen omdat het verplicht is. Een goed arbo- en verzuimbeleid is vooral ook in je eigen belang én dat van je werknemers. Het leidt tot tevreden, loyale medewerkers. Mensen met plezier in hun werk zijn vrijwel altijd productiever. Dat loont dus sowieso. Bovendien bespaar je door het terugdringen van verzuim veel geld. Heb je enig idee wat ziekteverzuim kost?’ Ze maakt zelf het rekensommetje. ‘Eén dag verzuim kost de werkgever minimaal €250.-, alleen al aan doorbetaling loon, dus vervangingskosten niet meegerekend. Stel je hebt 25 medewerkers die gemiddeld 235 dagen per jaar werken. Dat zijn 5.875 werkdagen. Valt drie procent daarvan uit, dan kost je dat 176 werkdagen à €250. Dat is €44.000. De meeste werkgevers schrikken als ik ze dit voorreken.’

Bijtanken
Ze cijfert nog even voor. ‘Wist je dat van het totale ziekteverzuim in Nederland zeventig procent valt onder kort verzuim, dat wil zeggen korter dan tien dagen? En dat van die zeventig procent tachtig procent psychisch gerelateerd is? Dus dan praat je niet over een griepje, maar over zaken als relatieproblemen, geldzorgen, ziekte in de familie, conflicten met de werkgever of pesten op het werk. Die medewerkers melden zich in eerste instantie vaak kort ziek. Even een paar dagen om bij te tanken. Maar de maand erop zijn ze weer een paar dagen afwezig en drie weken later opnieuw. Doe je daar niets aan, dan kan dit soort verzuim makkelijk uitlopen op een langdurige ziekmelding. Dan zit je medewerker ‘ineens’ thuis met klachten van overspanning of zelfs burn out. Heel vervelend, voor medewerker én werkgever. Met een goed verzuimprotocol kun je dit soort uitval deels voorkomen. Vaak al in een vroeg stadium. Dat bespaart veel leed én kosten.’

Eigen casemanager
Ygeia werkt op basis van een abonnement. Voor een vast bedrag per medewerker per jaar staan verschillende vormen van dienstverlening tot je beschikking. Marijke: ‘Je krijgt altijd een eigen casemanager. Dat is een onafhankelijk arbospecialist die de verzuimdossiers monitort en als aanspreekpunt fungeert voor alle vragen over arbo van jou en je medewerkers. Daarnaast kun je gebruikmaken van onze gecertificeerde verzuimapplicatie, waarin je eenvoudig alle verzuim bijhoudt. Verder heb je toegang tot een bedrijfsarts én houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op arbogebied. Nee, niet per nieuwsbrief, dat doen we altijd persoonlijk.’

Buiten het abonnement om biedt Ygeia een breed pakket aanvullende diensten, zoals het uitvoeren van een werkdrukmeting, de inzet van een mediator, een arbeidsdeskundige, een ergonoom of een vertrouwenspersoon. Marijke: ‘We hebben alle interventies en disciplines in huis en leveren altijd maatwerk.’

Geplande trainingen
De eerstvolgende training verzuimbegeleiding en de training preventiemedewerker zijn op donderdag 7 maart 2019. De kosten per training bedragen €395,- per persoon. Wie beide trainingen op dezelfde dag boekt betaalt €695,-.

Wat is de arbowet?
De arbowet schrijft voor dat je als ondernemer een aantal zaken goed moet regelen. Heb je de wettelijke verplichte zaken niet goed op orde, dan kan dat gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. Zo lopen je werknemers mogelijk veiligheids- en gezondheidsrisico’s en is er meer kans op ziekteverzuim. Verzuim verhoogt je bedrijfskosten en zet de productiviteit onder druk. Bovendien loop je bij controles  risico op boetes of zelfs op het stilleggen van je bedrijf.

Wat moet je op orde c.q. in huis hebben?

  • Een basiscontract volgens arbobesluit 1-7-2017 met een arbodienstverlener.
  • Een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) plus Plan van aanpak.
  • Ongevallenregistratie.
  • Ziekteverzuimbeleid en -registratie.
  • Bedrijfshulpverlening.
  • Preventiemedewerker(s).
  • PSA-beleid (PSA staat voor Psycho Sociale Arbeidsbelasting).
  • Het betrekken van je werknemers bij het arbobeleid.
  • Het geven van voorlichting, onderricht en toezicht rondom veilig en gezond werken.
  • Bijstand door gecertificeerde deskundigen op het gebied van preventie en bescherming.

Meer informatie?
Bel of mail met Marijke de Quack: 06 53 321 435 of of kijk op www.ygeia.nl.

Door: Harry Gerritsma, foto: Stefan Krofft
Publicatiedatum: november 2018

Word nu abonnee

ontvang 4 nummers voor € 24,95