Jord Kuiken
Energieadviseur 

Als zelfstandig en onafhankelijk energieadviseur wil Jord Kuiken graag iets betekenen voor de Texelse samenleving.

Hij verhuisde in 2010 naar Texel en solliciteerde bij TexelEnergie, op ‘een kleine vacature die bij nader inzien nogal omvangrijk bleek’. Vier jaar werkte hij vervolgens bij Texels eigen energiemaatschappij, waar hij de energiemarkt naar eigen zeggen in al z’n facetten leerde kennen. Daarna werd het tijd om de opgedane kennis op een andere manier te gaan inzetten. Hij begon voor zichzelf als energieadviseur. ‘Als overkanter toer ik graag het land door om er met allerlei bedrijven in gesprek te gaan. Daar word ik nog steeds het meest blij van.’

Keihard werken
‘Ik denk in energie, ik zie energie en ik bewaak het zo efficiënt en goedkoop mogelijk gebruik ervan’, aldus formuleert Jord zijn activiteiten op jordkuiken.nl. Het bewaken van de eigen energie leidde in 2010 voor hem en zijn vrouw Floortje Zijm tot een rigoureuze stap. ‘Na de HTS Autotechniek werkte ik lange tijd in de autobranche, onder meer bij het grote, wereldwijd opererende PON’s automobielhandel. Floortje, afkomstig van Texel, werkte bij een medische uitgeverij. We woonden prachtig in de gewilde Utrechtse wijk Wittevrouwen en werkten keihard voor onze hypotheek. Alles werd steeds mooier, groter en beter. Tot we ons op een dag afvroegen: willen we dat ook?’ Nee, bleek het antwoord. Dus ging het roer om. ‘We zegden in Utrecht alles op en kozen voor een nieuw leven op Texel.’ Floortje begon als zomerkracht bij Ecomare, Jord startte bij TexelEnergie. ‘Samen gingen we er zeventig procent in salaris op achteruit.’ Lachend: ‘Waarbij ik wel moet aantekenen dat we ons huis in Utrecht goed verkochten.’

Zeven dagen
Sindsdien bestaat Jords leven niet meer alleen uit werken. ‘Naast werk vormen gezin, gezondheid en zelfontplooiing de basis. Bovendien wil ik iets kunnen betekenen voor de samenleving.’ Om die verschillende facetten goed te kunnen combineren, moet hij zichzelf duidelijke doelen stellen. ‘Een week bestaat uit zeven dagen, daarbinnen moet het gebeuren. Neem het sporten. In 2017 nam ik me voor de marathon van Rotterdam te gaan lopen. Dan neem ik twee jaar de tijd om me voor te bereiden, heel gestructureerd. Heb ik het voor mezelf eenmaal helder en houd ik me aan mijn eigen afspraken, dan gaat het vervolgens min of meer vanzelf.’

Duizelingen
Diezelfde gestructureerdheid hanteert hij in zijn advieswerk. ‘Ik adviseer organisaties in energievraagstukken, bijvoorbeeld bij de overstap van olie en gas op zonne-energie. Dat is een wereld die vanaf een afstandje overzichtelijk lijkt. Maar zodra je erin duikt, verzuip je in tegenstrijdige regelgeving en krijg je duizelingen van de technische keuzes waarvoor je komt te staan. Niemand kan de totale energietransitie overzien. Dus moet je bij elk vraagstuk heel gestructureerd te werk gaan. Eerst de situatie analyseren, dan de plaats van het project in het grote geheel bekijken, vervolgens je proces bepalen en vandaar uit werken naar de oplossing. En dat waar mogelijk in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken partijen.’

Rekenwerk
Zo adviseert hij bijvoorbeeld vakantiepark De Krim. ‘Samen met de vereniging van eigenaren onderzoeken we hoe het private energienetwerk kan worden klaargemaakt voor de komende dertig jaar. Het rekenwerk voor de totale vernieuwing van het energiesysteem van vijfhonderd vakantiehuizen is in volle gang.’ Zowel het Klimaatakkoord als de milieuwetgeving verplicht bedrijven om energie te besparen en duurzame bronnen aan te boren. ‘Ik help bedrijven daarin op weg met een onafhankelijk advies en uitvoeringsplan. Dat doe ik bijvoorbeeld ook voor een appartementencomplex op het eiland. Met een samengesteld lokaal projectteam ontzorgen we de vereniging van eigenaren en bekijken we hoe de energievoorziening duurzamer kan. Hoe zit het met lokale vergunningsplichten en met regionale regelgeving? Welke eisen stelt de netbeheerder aan dergelijke transities?’

Van meer praktische aard is zijn advieswerk rondom de teruggaaf van energiebelasting. ‘Terugvorderen van teveel betaalde energiebelasting bij de Belastingdienst is behoorlijk ingewikkeld. Ondernemers en verenigingen van eigenaren laten daar duizenden euro’s per jaar liggen. Ik regel de restitutie tot vijf jaar terug.’

Toekomstplaatjes
Zeer bevredigend is, dat hij met zijn werk een bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving. ‘Neem de zogenoemde smart grids, nieuwe energiesystemen die de vraag naar energie beïnvloeden op basis van het aanbod van dat moment. Weet je vraag en aanbod in balans te brengen, dan belast je het elektriciteitsnet zo min mogelijk. Op verschillende plekken op het eiland zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken. Werkt dat eenmaal optimaal, dan zou je in de toekomst duurzaam opgewekte energie uit bijvoorbeeld de haven van Oudeschild kunnen gebruiken om Den Hoorn van stroom te voorzien. Mooie toekomstplaatjes waar ik graag met andere partijen aan werk. Dat doen we ook in de Duurzame Alliantie Texel, waarvan ik mede-initiatiefnemer ben.’

Door: Harry Gerritsma, foto: Stefan Krofft
Publicatiedatum: november 2019

Word nu abonnee

ontvang 4 nummers voor € 24,95