Cees de Waal
Directeur TESO

Duurzame vakantie in eigen land

Het bewustzijn over de klimaatproblematiek lijkt het afgelopen jaar sterk te zijn toegenomen. Vooral de jonge generatie liet van zich horen en kiest voor een duurzamere levensstijl. De jonge klimaatactiviste Greta Thunberg heeft dit jaar in Zweden gezorgd voor een daling van het aantal vliegtuigpassagiers met bijna vier procent. Minister Cora van Nieuwenhuizen ging aan deze ontwikkeling voorbij. Zij zei in Elsevier Weekblad van 13 juli jl. Het volgende: ‘De meeste mensen weten niet wat vliegschaamte is. Ze werken het hele jaar hard. Mogen ze dan alsjeblieft een keer naar Antalya?’.

Texel is een duurzame vakantiebestemming. En dat is vooral zo indien vakantiegangers er voor kiezen om niet in een vliegtuig te stappen, maar in plaats daarvan met de boot naar Texel te gaan. Verwacht wordt dat de huidige jonge generatie er in de toekomst relatief vaak voor zal kiezen om dichtbij huis vakantie te vieren. Dichtbij vakantie vieren betekent voor hen ‘reizen zonder schuldgevoel’. Dit vormt een kans voor Texel. Om deze kans te kunnen verzilveren, zullen we dat wat ons eiland aantrekkelijk maakt in stand moeten houden en waar mogelijk versterken. Nu en in de toekomst. Indien we daarin slagen zullen ook volgende generaties toeristen het gevoel hebben op Texel ‘zo dichtbij, ver weg te zijn’.


Behouden wat uniek is

Het unieke ‘Texelse DNA’ maakt ons eiland aantrekkelijk voor al zijn bewoners en bezoekers. Koester de natuurlijke rijkdom, behoud het karakteristieke Texelse landschap, zorg voor balans in het toerisme, respecteer de kernwaarden en houd de economische sectoren in stand die verantwoordelijk zijn voor het Texelse decor. Zonder andere sectoren te kort te willen doen zijn dat hier bijvoorbeeld de landbouw, schapenhouderij en visserij. Anno 2019 gaan ontwikkelingen echter sneller dan ooit, de wereld verandert en Texel dus ook.


Van lineair naar circulair

Het levensvatbaar houden van sectoren die nu het tij tegen hebben, maar met hun activiteiten het unieke ‘Texelse decor’ vormgeven (o.a. schapen op de Hoge Berg en kotters in de vissershaven) en zo een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de welvaart van het hele eiland, vormt wellicht de grootste uitdaging voor de toekomst. Het innovatievermogen in die sectoren en de weg die men daar is ingeslagen om de activiteiten te verduurzamen, stemt hoopvol. Ondanks dat er nu een donkere wolk boven de haven van Oudeschild hangt – én dus boven Texel – vanwege het EU-besluit om pulswing-vissen niet langer toe te staan, ben ik er van overtuigd dat we samen de route moeten vervolgen die leidt naar een duurzame, circulaire eilandeconomie. Bijvoorbeeld door lokale producten zoveel mogelijk lokaal te consumeren (in korte ketens tussen productie en consumptie valt relatief veel te verdienen voor de producent) en door lokale afvalstromen aan te wenden als grondstof voor lokale productie. Lokaal waarde creëren, energieverbruik terugdringen en wat we verbruiken duurzamer opwekken. Ik wens u inspiratie met deze editie van Zilt & Zakelijk en succesvol duurzaam ondernemerschap toe!

Cees de Waal

Directeur TESO

Door: Cees de Waal, foto: Stefan Krofft
Publicatiedatum: november 2019

Word nu abonnee

ontvang 4 nummers voor € 24,95